Wybieram naturalne!

Organiczne to zdrowe i bezpieczne. Znani i lubiani przyłączają się do naszej akcji. Wybieraj naturalnie!


Co mi zrobisz jak mnie złapiesz

Najbardziej znana i najlepiej udokumentowana książka o zagrożeniach związanych z GMO to „Genetyczna ruletka”. Jej tytuł doskonale obrazuje istotę GMO zawartych w naszym jedzeniu: nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić skali zagrożeń związanych z uwalnianiem modyfikowanych genetycznie roślin do środowiska, nie znamy też dokładnie skutków zdrowotnych ich spożywania – część z nich może się ujawnić dopiero w skali pokoleń.

Autor „Genetycznej ruletki”, Jeffrey M. Smith, w liście do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), informującym o opublikowaniu swojej książki, napisał:

Należy drobiazgowo badać możliwe konsekwencje dla rozwijającego się płodu i dzieci. Dzieci i noworodki są najbardziej narażone na ryzyko. Są trzy do czterech razy bardziej podatne na alergie niż dorośli i na ryzyko śmierci z powodu alergii. Dzieci mogą przeciwstawiać się znacznie mniejszym dawkom toksyn niż osoby dorosłe…

Efektów spożywania krzyżówek genetycznych, które mogą powstać tylko w naukowych laboratoriach, nie możemy przewidzieć w 100%. Niektórzy naukowcy, na podstawie badań nad zwierzętami, uważają, że wpływ takiego jedzenia na ludzi można będzie określić dopiero na podstawie badań kilku pokoleń – nawet po 200 latach! Czy chcesz uczestniczyć razem ze swoimi dziećmi i wnukami w tym eksperymencie?

Znak to nie wszystko

Zgodnie z prawem, żywność GMO powinna być znakowana poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji,np.„genetycznie zmodyfikowany”, „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy”, „zawiera genetycznie zmodyfikowaną soję” itp. Nie ma żadnego obowiązującego symbolu, znaku graficznego wskazującego na modyfikację genetyczną produktu lub jego składnika.

Znakowane są tylko produkty pochodzące bezpośrednio z organizmów modyfikowanych. Przepisy nie dotyczą np. mleka czy mięsa zwierząt karmionych paszami zawierającymi GMO. Dlatego najpewniejszym sposobem unikania GMO w żywności jest wybieranie produktów certyfikowanych jako ekologiczne i naturalne.

Znak to nie wszystko

Jeżeli zgadzasz się z nami, że eksperyment na naszym zdrowiu zbyt ryzykowny, by brać w nim udział, wybieraj w sklepie produkty, których producenci deklarują, że są one wolne od GMO, a unikaj tych, które prawdopodobnie zawierają modyfikowane składniki.

Pobierz nasz poradnik "Jak kupować bez GMO" i Podpisz petycję!

Skoro nie mamy żadnych korzyści ze spożywania GMO, wybór powinien być naturalny...