Pytanie 3

Czy taka żywność szkodzi kobietom w ciąży, wpływa na płód?


Nie ma badań prowadzonych bezpośrednio na ludziach. Jednak większość niepokojących badań na zwierzętach pokazuje dużo większy wpływ GMO na osobniki młode niż dorosłe. U części młodych szczurów w eksperymentach dr. Pusztaia zaobserwowano objawy niedorozwoju wątroby, jąder i układu nerwowego. W innych eksperymentach, młode zwierząt karmionych GMO, były o 20% mniejsze niż ich rówieśnicy z próby kontrolnej karmionej konwencjonalną żywnością.