Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące żywności GMO i jej oznaczania

Zwrot „modyfikacje genetyczne” w żywności może oznaczać:

  • GMO przeznaczone do spożycia (np kukurydza, soja itp);
  • żywność zawierającą lub składającą się z GMO (np wędliny zawierające soję GMO);
  • żywność wyprodukowaną z lub składającą się ze składników wyprodukowanych z GMO (np mięso zwierząt karmionych paszami GMO).

Obecność modyfikacji genetycznych w żywności reguluje rozporządzenie 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. „w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy". Czytamy w nim, że:

  • żywność GMO nie może wywierać szkodliwych efektów dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt oraz środowiska
  • nie może wprowadzać w błąd konsumenta
  • nie może różnić się od żywności konwencjonalnej, którą ma zastąpić na rynku (jej spożycie nie może być niekorzystne pod względem żywieniowym dla konsumenta)

Zgodnie z prawem, żywność GMO powinna być oznaczona poprzez umieszczenie na produkcie informacji:

  • „genetycznie zmodyfikowany"
  • „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego np. rzepaku"
  • „zawiera genetycznie zmodyfikowaną np. soję"
  • „zawiera składnik wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanych organizmów"

Informacje o użyciu GMO, powinny być przedstawione w sposób wyraźny na etykiecie. Nie ma żadnego obowiązującego symbolu, znaku graficznego czy ikony określającego modyfikację genetyczna produktu lub jego składnika.