Czy GMO jest złe?Inżynieria genetyczna jest nauką więc raczej powinniśmy oceniać nie samą technologię, a jej produkty i efekty ich stosowania. Biotechnolog może np. wprowadzić do jakiejś rośliny gen uodporniający ją na szkodniki. Pozornie jest to cecha pożądana przez rolników, ale nie możemy przewidzieć skutków uprawiania takich roślin i ich wpływu na środowisko.

Dlatego też należy rozróżniać GMO zamknięte w laboratoriach i służące do produkcji przemysłowej np. cennych leków, jak insulina, hormon wzrostu, szczepionki przeciwwirusowe, czynniki krzepliwości krwi itp. od GMO uwalnianego do środowiska w postaci zmodyfikowanych roślin. Skutków krzyżowania się GMO z innymi roślinami, wpływu na owady, zwierzęta i cały ekosystem, nie jest w stanie przewidzieć żaden eksperyment laboratoryjny. Niektórzy naukowcy mówiąc o uprawach GMO używają zwrotu „skażenie biologiczne” - czyli skażenie które w przeciwieństwie do zanieczyszczeń chemicznych, nie tylko nie ulega rozkładowi, ale jest żywe, rozmnaża się i rozprzestrzenia.

Technologia modyfikacji genetycznych jest nadal bardzo nieprecyzyjna. Nie udaje się uniknąć różnych efektów ubocznych, a wprowadzanie organizmów genetycznie modyfikowanych do naszej diety może zaowocować jeszcze nie znanymi problemami.

Wiele eksperymentów prowadzonych na zwierzętach pokazuje, że białka produkowane przez modyfikowane geny mogą być silnie alergizujące i toksyczne. Wiele niekorzystnych konsekwencji diety opartej na GMO uwidaczniało się dopiero w kolejnych pokoleniach testowanych zwierząt. Więcej informacji znajdziesz w dziale zdrowie i środowisko.