Co to jest GMO?Organizm Genetycznie Zmodyfikowany (z ang. Genetically Modified Organism), inaczej nazywany też organizmem transgenicznym, to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony (zmodyfikowany) w sposób który nie mógłby zajść w warunkach naturalnych, np. wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.