Śniadanie prasowe

23-go czerwca w Instytucie Teatralnym w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe dotyczące sposobów budowania świadomości konsumenckiej wokół zagadnień związanych z produktami żywnościowymi modyfikowanymi genetycznie.

Śniadanie to było inauguracją zorganizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich akcji „Naturalne Geny”, prowadzonej na rzecz znakowania produktów żywnościowych zawierających modyfikowane geny, w ramach kampanii społecznej „GMO - z czym to się je?”

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji tej imprezy!

Menu Śniadania prasowego

29.06.2009. 14:18