Po Festiwalu Smaku w Grucznie

Na IV Festiwalu Smaku w Grucznie Instytut Spraw Obywatelskich w ramach kampanii Naturalne Geny zorganizował śniadanie prasowe, podczas którego odbyła się dyskusja na temat znakowania żywności zawierającej GMO połączona z degustacją potraw przygotowanych przez mistrzów kuchni na bazie naturalnych produktów z gospodarstw ekologicznych.

Spotkanie przyciągnęło wiele osób związanych z sektorem spożywczym: producentów żywności, hurtowników, rolników. Obecni byli również naukowcy i eksperci zajmujący się tematem żywienia, a także dziennikarze dużych dzienników, pism branżowych i telewizji. Niestety nie dla wszystkich chętnych wystarczyło miejsca i sporo osób, które zbyt późno dowiedziały się o spotkaniu nie mogło w nim uczestniczyć.

W panelu dyskusyjnym, obok reprezentanta Instytutu Spraw Obywatelskich, wziął udział prezes Stowarzyszenia Slow Food Polska Jacek Szklarek. Po wykładach prelegentów nastąpiła żywa wymiana poglądów na temat obecności (w dużej mierze utajonej) GMO na naszych stołach.

Podczas dwóch dni trwania Festiwalu Smaku funkcjonowało również stoisko informacyjne „Naturalnych Genów”, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających festiwal. Oprócz garści wiadomości na temat GMO serwowaliśmy pyszne przekąski i rozdawaliśmy materiały promocyjne.

Dowodem na to, że nasza obecność na Festiwalu Smaku zwróciła uwagę jest zebranie kilkuset podpisów pod petycją w sprawie znakowania żywności zawierającej GMO oraz nawiązanie wielu nowych znajomości.

24.08.2009. 16:46