Co dalej z klonowaniem? Do poniedziałku trwają konsultacje społeczne przy Ministerstwie Rolnictwa

Do 12 maja 2014 roku można nadsyłać do polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi dotyczące dwóch dyrektyw, przygotowanych przez unijne organy prawodawcze: „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych do celów chowu” oraz „Dyrektywy Rady w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt”.


Some rights reserved by: https://www.flickr.com/photos/beckstei/

Debata unijna przebiega dwoma torami. Z jednej strony jest mowa o klonowaniu zwierząt do celów hodowlanych, a z drugiej o wprowadzeniu do handlu żywności, pochodzącej ze sklonowanych osobników.

O klonowaniu mówi się na unijnym forum od kilku lat. Ponieważ to stosunkowo nowa technika, którą można zastosować do produkcji żywności, wszelkie produkty pochodzące od sklonowanych osobników, jako nowa żywność, musiałyby zostać zatwierdzone przed dopuszczeniem na rynek.

W 2012 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że w porównaniu z innymi technikami rozrodu, klonowanie odznacza się niską efektywnością. Ponadto poszczególne kraje członkowskie mają zadbać, by z powodu klonowania zwierzęta nie były narażone na niepotrzebne cierpienie lub ból.

Dyrektywa zaleca tymczasowy zakaz klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni do hodowli. Biorąc pod uwagę rozwój nauki, należy przypuszczać, że w przyszłości technika klonowania zostanie udoskonalona. Stąd tymczasowość zalecenia, którego powtórny przegląd zaleca się w późniejszym terminie. Państwa członkowskie potwierdziły, że obecnie w Unii zwierzęta nie są klonowane do celów chowu. Takie działanie wpisuje się w nastroje unijnych konsumentów, negatywnie odnoszących się do tej inicjatywy. Zakazowi klonowania nie podlegają działania w ramach badań naukowych, wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz zachowania rzadkich ras lub zagrożonych gatunków.

Druga z dyrektyw proponuje regulacje dotyczące wprowadzania do handlu żywności pochodzącej ze zwierzęcych klonów . Tu również sugeruje się tymczasowy zakaz, z zaleceniem dokonania jego późniejszego przeglądu.

Konsekwentni w swoich opiniach pozostali konsumenci. Najpierw niechętnie odnieśli się do pomysłu klonowania zwierząt do celów chowu, a później wyrazili niechęć do ewentualnego jedzenia żywności z klona.

W Unii obowiązywałby również zakaz sprowadzania żywności z klonów, pochodzącej spoza unijnego terytorium.

08.05.2014. 08:15