Cel kampanii

Kampania prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich ma na celu:

  • dostarczenie obywatelom Polski, informacji dotyczących produktów żywnościowych powstających na bazie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO)
  • wprowadzenie oznakowania pozytywnego (marka „Geny Naturalne”) - ułatwiającego konsumentom wybieranie produktów wolnych od GMO
  • doprowadzenie do przejrzystej sytuacji prawnej w Polsce dotyczącej oznaczania produktów zawierających GMO